TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XUÂN SƠN

Add: Cụm 591, Khu C, Tập Thể X 26, Liên Ninh, H. Thanh Trì, Hà Nội

Tell: (024) 22466655 - Fax: (024) 36893062

Email: xuansonpaper@gmail.com

Website: www.baobixuanson.ticc.vn

HOTLINE

0915 099 055 - 0868484777 - 0868484555